Hình ảnh

Hình 3 Hình 2 Hình 1

Di tích & Di sản

LỄ HỘI LÀNG SỦI

LỄ HỘI LÀNG SỦI

Làng Sủi là tên nôm của làng Thổ Lỗi, cách Quốc lộ số 5 khoảng 800m (km 13,4 đường Hà Nội - Hải Phòng). Làng thờ hai vị có công với đất nước là Thành hoàng Tây Vị Đại Vương - tướng quân Đào Liên Hoa ở đình ...

CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Dân tộc và ngôn ngữ dân tộc là hai mặt gắn liền với nhau của các tiến trình tộc người. Trong tiến trình đó, ngôn ngữ vừa là cái đặc trưng của dân tộc, vừa là cái phản ánh, bảo tồn, truyền tải các giá t ...

NHÓM NGÔN NGỮ HÁN

NHÓM NGÔN NGỮ HÁN

Dân tộc Hoa sinh sống rải rác ở khắp các tỉnh ở cả nông thôn và thành thị. Người Hoa sinh sống bằng đủ mọi nghề tuỳ địa bàn mà họ cư trú, ở đâu họ cũng lao động cật lực, sáng tạo và có nhiều thành đạt t ...

NHÓM NGÔN NGỮ VIỆT - MƯỜNG

NHÓM NGÔN NGỮ VIỆT - MƯỜNG

Dân tộc Chứt sinh sống ở một số xã của hai huyện Minh Hoá và Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Người Chứt vốn sống bằng nông nghiệp nương rẫy du canh, chăn nuôi và săn bắn, hái lượm. Trừ nhóm Sách sống bằng nô ...