Hình ảnh

Hình 3 Hình 2 Hình 1

Khái quát chung

VĂN HÓA VIỆT NAM

VĂN HÓA VIỆT NAM

...Quan niệm thứ ba: Văn hóa Việt Nam là cộng đồng văn hóa dân tộc/quốc gia, đây là nền văn hóa dân tộc thống nhất trên cơ sở đa dạng sắc thái văn hóa tộc người. Khái niệm dân tộc/quốc gia chỉ một quốc g ...

TÌM HIỂU NGUỒN GỐC NGƯỜI LẠC VIỆT

TÌM HIỂU NGUỒN GỐC NGƯỜI LẠC VIỆT

Lạc Việt (chữ Hán: 雒越 hoặc 駱越 hoặc 貉越) là tên gọi của một trong các dân tộc Việt trong nhómBách Việt. Người Lạc Việt đã từng sinh sống ở vùng đất mà nay là Tây Nam Quảng Đông, Đông NamQuảng Tây (Trung Quốc ...