Hình ảnh

Hình 3 Hình 2 Hình 1

Di tích & Di sản

CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM

Dân tộc và ngôn ngữ dân tộc là hai mặt gắn liền với nhau của các tiến trình tộc người. Trong tiến trình đó, ngôn ngữ vừa là cái đặc trưng của dân tộc, vừa là cái phản ánh, bảo tồn, truyền tải các giá trị của nền văn hoá dân tộc, là phương tiện hợp nhất, đoàn kết dân tộc, củng cố và phát triển xã hội tộc người. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam được xếp theo 8 nhóm ngôn ngữ tộc người khác nhau, đó là nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me, nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao, nhóm ngôn ngữ Mã Lai - Đa Đảo, nhóm ngôn ngữ Tạng - Mianmar, nhóm ngôn ngữ Hán và nhóm ngôn ngữ Ka Đai...
Ngày cập nhật : 06/08/2015 , lượt xem : 806

Dân tộc và ngôn ngữ dân tộc là hai mặt gắn liền với nhau của các tiến trình tộc người. Trong tiến trình đó, ngôn ngữ vừa là cái đặc trưng của dân tộc, vừa là cái phản ánh, bảo tồn, truyền tải các giá trị của nền văn hoá dân tộc, là phương tiện hợp nhất, đoàn kết dân tộc, củng cố và phát triển xã hội tộc người. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam được xếp theo 8 nhóm ngôn ngữ tộc người khác nhau, đó là nhóm ngôn ngữ Việt - Mường, nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me, nhóm ngôn ngữ Tày - Thái, nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao, nhóm ngôn ngữ Mã Lai - Đa Đảo, nhóm ngôn ngữ Tạng - Mianmar, nhóm ngôn ngữ Hán và nhóm ngôn ngữ Ka Đai. 

A. Nhóm văn hoá ngôn ngữ Nam Á:

1. Nhóm ngôn ngữ Việt - Mường: Gồm các dân tộc Kinh, Mường, Thổ, Chứt.

2. Nhóm ngôn ngữ Môn - Khơ me: Gồm các dân tộc Khơ-me, Ba-na, Xơ-đăng, Cơ-ho, Hrê, Mnông, Xtiêng, Bru-Vân kiều, Cơ-tu, Gié-Triêng, Mạ, Khơ-mú, Co, Tà-ôi, Chơ-ro, Kháng, Xinh-mun, Mảng, Brâu, Ơ-đu, Rơ-măm.

3. Nhóm ngôn ngữ Tày - Thái: Gồm các dân tộc Tày, Thái, Nùng, Sán Chay, Giáy, Lào, Lự, Bố Y.

4. Nhóm ngôn ngữ Hmông - Dao: Gồm các dân tộc Hmông, Dao, Pà Thẻn. 

B. Nhóm văn hoá ngôn ngữ Nam Đảo:

5. Nhóm ngôn ngữ Mã Lai - Đa Đảo: Gồm các dân tộc Chăm, Chu-ru, Gia-rai, Ê-đê, Ra-glai 

C. Nhóm văn hoá ngôn ngữ Hán Tạng:

6. Nhóm ngôn ngữ Tạng - Mianma: Gồm các dân tộc Hà Nhì, La Hủ, Phù Lá, Lô Lô, Cống, Si La.

7. Nhóm ngôn ngữ Hán: Gồm các dân tộc Hoa, Ngái, Sán Dìu.

8. Ngoài 3 nhóm văn hoá ngôn ngữ trên còn có một số ngôn ngữ khác được gọi là nhóm văn hoá ngôn ngữ Ka Đai: Gồm có các dân tộc Cờ Lao, La Chí, La Ha, Pu Péo.

(Nguồn: Trang tin điện tử Ủy Ban dân tộc)

Bài cùng chủ đề

LỄ HỘI LÀNG SỦI

LỄ HỘI LÀNG SỦI

Làng Sủi là tên nôm của làng Thổ Lỗi, cách Quốc lộ số 5 khoảng 800m (km 13,4 đường Hà Nội - Hải Phòng). Làng thờ hai vị có công với đất nước là Thành hoàng Tây Vị Đại Vương - tướng quân Đào Liên Hoa ở đình ...

NHÓM NGÔN NGỮ HÁN

NHÓM NGÔN NGỮ HÁN

Dân tộc Hoa sinh sống rải rác ở khắp các tỉnh ở cả nông thôn và thành thị. Người Hoa sinh sống bằng đủ mọi nghề tuỳ địa bàn mà họ cư trú, ở đâu họ cũng lao động cật lực, sáng tạo và có nhiều thành đạt t ...

NHÓM NGÔN NGỮ VIỆT - MƯỜNG

NHÓM NGÔN NGỮ VIỆT - MƯỜNG

Dân tộc Chứt sinh sống ở một số xã của hai huyện Minh Hoá và Bố Trạch tỉnh Quảng Bình. Người Chứt vốn sống bằng nông nghiệp nương rẫy du canh, chăn nuôi và săn bắn, hái lượm. Trừ nhóm Sách sống bằng nô ...